Stranica Mreža poljoprivrednih gospodarstava izrađena je u sklopu projekta „AlterPOP: Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje“

Projekt „AlterPOP: Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje“ provodi se od 20. kolovoza 2015. do 19. svibnja 2016. godine u sklopu instrumenta „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ – HR.1.1.11 u okviru prioritetne osi Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage iz ESF Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, a partner Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA. Ukupna vrijednost projekta je 288.880,00 KN, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda financira 95 % odnosno 274.436,00 KN.

Glavni cilj

Poticanje poduzetničke kulture u Zadarskoj županiji i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju promocijom alternativnih pristupa poljoprivrednoj proizvodnji.

Kontakt

Nives Rogoznica

Voditeljica projekta
Mail: desk@ekozadar.hr, fenix_ni@yahoo.it
Tel: 091 20 85 696