Informacije

22.2.2019.

Prilika za nezaposlene žene: Otvorene prijave za verificirano osposobljavanje u permakulturi i urbanoj hortikulturi

U sklopu projekta PERMA-HORTI - Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu održati će se verificirano osposobljavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture za 45 nezaposlenih polaznica.

Riječ je o verificiranom inovativnom interdisciplinarnom programu osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog dizajna i urbane hortikulture u sklopu projekta PERMA – HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu.

Program osposobljavanja namijenjen je isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja iz područja permakulture i urbane hortikulture kao i njihovu veću kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada.


Osnovni podaci o projektu:
Nositelj projekta: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar
Partneri: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat“, Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica – Zadar, „Nasadi“ d.o.o.

Područje provedbe: Zadarska županija
Razdoblje provedbe: 14. svibnja 2018. godine – 13. svibnja 2020.

Ukupna vrijednost: 854.143,73 HRK
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Iznos potpore Europske unije: 854.143,73 HRK (nepovratna sredstva EU sredstva 100%)


Ciljane skupine:
-nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kao što je definirano Strategijom razvoja ljudskih potencijala
-učenici/e osnovnih i srednjih škola


Ciljevi projekta: Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.

Za prijavu na program osposobljavanja i sve dodatne informacije javite se na:
E mail: senad.salihovic@agrra.hr
Telefon: 023/628 – 453